0
ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​អ្នក
ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់
Mezametara Saikyou Soubi ទៅ Uchuusen-mochi Datta no de, Ikkodate Mezashite Youhei Toshite Jiyuu ni Ikitai ជា​មធ្យម 0 / 5 ចេញ​ពី 0
មិនមានវាមានទស្សនៈចំនួន ២៦
ជំនួស
目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだったので、一戸建て目指して傭兵として自由に生き、一戸建て目指して傭兵として自由に生ききととときととととととととして自由に生きいきたខណៈពេលដែលមានបំណងសម្រាប់ផ្ទះដាច់
អ្នកនិពន្ធ
សិល្បករ
ប្រភេទ
ប្រភេទ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព